ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

14 กรกฎาคม 2559 04:33:57
1455
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 04:33:57 | 1455 อ่าน

 


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  โดยนายเกียรติชาย เอี่ยมรักษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญบริหารโครงการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การเชื่อมโยง Linkage Center ผ่านระบบ เครือข่าย GIN" ในงานอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิธีการขอใช้ข้อมูลประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนกลางภาครัฐ (Linkage Center System) และแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (application program) " ภายใต้โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ จัดโดย สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ อาคารกรมการปกครอง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 


โดยการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  ซึงภายในงานเป็นการบรรยายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๖ หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเรียกใช้ข้อมูลข้อมูลประชาชนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการจากระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ประชาชนกลางภาครัฐ (Linkage Center System) แทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งจัดแบ่งการจัดอบรมเป็น ๙ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1062034297199544

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER