ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลการอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

8 สิงหาคม 2559 10:05:06
5533
วันที่ : 8 สิงหาคม 2559 10:05:06 | 5533 อ่าน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2559

บทเพลงเพื่อการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kdRPU4Dcavp3qbbU2zTJ88

 

SPOT โทรทัศน์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kIrfgSYpZjp7vtBNPLM9pT

 

SPOT วิทยุ สาระชวนรู้โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้ และภาษายาวี)
https://drive.google.com/open?id=0B_Veoym4rtVVT0xOSjkyZ29qRjQ

 

Info- graphic Animation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1k5jYqqFOJdjIIbj-4wJArp

 

เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ภาคเสียงอีสาน โดย ดีเจเทวดา เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Veoym4rtVVUzlwREl3Z0dqeEU&usp=sharing#list


กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/draftconwebboard/index_question.php?wcad=1&filename=index&t=2

 

Video ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ก)  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1lnNprbkOUFhyblWsab8Kqs

 

หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญ 2559
https://www.youtube.com/watch?v=fiywjWQ5IEc&feature=youtu.be

 

VTR จุดเด่นร่างรัฐธรรมนูญ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kdZK9oRnENNYFx6TGvGCGE

 

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

 

เอกสารพื้นฐานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

 

 เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

     

Video ชุด เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 579 ครั้ง
812 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 720 ครั้ง
571 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 633 ครั้ง
439 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 649 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 632 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
713 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 634 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
236 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 673 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 636 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 652 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 584 ครั้ง
764 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 650 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 611 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 594 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 619 ครั้ง
419 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 661 ครั้ง
844 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 616 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 635 ครั้ง
160 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 653 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 613 ครั้ง
125 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 615 ครั้ง
223 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 626 ครั้ง
193 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 704 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 702 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 714 ครั้ง
469 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 731 ครั้ง
769 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER