ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0040)


30 Oct 66
12
1

DGA-67-0040 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66109144447
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
4 ครั้ง