ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโต๊ะจำนวน 60 จอ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


29 Sep 66
23
1