ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0020)


22 Sep 66
5
1