ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/67/0010)


18 Sep 66
14
1