ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0001)


1 Sep 66
7
1

DGA-67-0001 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
3 ครั้ง