ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิจัย ขยายผลโครงการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล (Digital Transcript) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


26 Jun 67
1