ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0122)


4 Jun 67
1