ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหารระดับสูงและนักพัฒนาระบบ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0108)


23 May 67
5
1