ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานบริการดิจิทัลภาครัฐ (DGA/67/0113)


7 May 67
1

DGA-67-0113 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 34,850.00 บาท