ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์พกพา Smart Phones Tablets สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0106)


23 Apr 67
1