ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ อาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0095)


29 Mar 67