ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 Apr 67
1