ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดจ้างทำของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0103)


5 Apr 67
1

DGA-67-0103 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67039374132
งบประมาณ 300,000.00 บาท