ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


28 Mar 67
3
1