ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โกดังเลข ๒๕/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0088)


28 Feb 67
8
1