ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0083)


28 Feb 67
19
1