ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศ ไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0059)


27 Dec 66
20
1