ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ ACTIVE DIRECTORY และรองรับการบริหารจัดการ Office 365 แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


26 Dec 66
20
1