ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ระยะที่ 2 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0204)


3 Oct 66
34
1