ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจสอบหลักฐานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip) เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ใช้แบบออนไลน์ ณ ตู้บุญเติม (Electronic know You Customer หรือ e-KYC ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( DGA/66/0198)


11 Sep 66
22
1