ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง DGA STEP UP ก้าวไปด้วยกัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารเลขที่ DGA/66/0201


4 Sep 66
22
1