ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (Engagement and Satisfaction Survey) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0175)


4 Aug 66
25
1