ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจประเมินขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2566 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0167)


19 Jul 66
17
1