ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL แบบ SPLA สำหรับให้บริการ DG-Cloud โดยวิธีคัดเลือก


23 May 66
17
1