ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ ราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (e-GCEO#9) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีคัดเลือก


8 May 66
35
1