ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0119)


11 Apr 66
20
1

DGA-66-0119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66037242799
งบประมาณ 1,070,000.00 บาท
6 ครั้ง