ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน(Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0105)


8 มี.ค. 66
9
1