ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0087)


7 ก.พ. 66
16
1