ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0087)


7 Feb 66
23
1