ประกาศผู้ชนะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดจ้างโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2023) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี (DGA/66/0075) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


24 Jan 66
37
1