ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIXของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0189)


27 Jul 65
24
1