ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ (e-GEP#10) และรุ่นที่ ๑๑ (e-GEP#11) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0183)


18 Jul 65
42

1