ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0121)


12 เม.ย. 65
6
1