ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบตรวจจับและโต้ตอบภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0106)


7 Apr 65
31
1