ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0088)


7 Mar 65
83
1