ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0090)


12 Jan 65
20
1