ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0090)


12 ม.ค. 65
12
1