ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office 365 แบบรายปี (DGA/65/0067)


8 Dec 64
20
1