ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการ Active Directory และรองรับการบริหารจัดการ Office 365 แบบรายปี ด้วยวิธีเจาะจง (DGA/65/0067)


8 Dec 64
14
1