ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Social media ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0100)


13 ม.ค. 64
79

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Social media ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0100)

1

DGA-64-0100 จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ Social media ของ สพร.

17 ครั้ง