ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ จัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ระยะที่ ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0275)


8 Nov 64
98
1

64-0275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64097801851
งบประมาณ 500,000.00 บาท
18 ครั้ง