ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0233)


25 Aug 64
36
1