ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0209)


18 Aug 64
40
1

64-0209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64077380607
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
19 ครั้ง