ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเพื่อรองรับการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0199)


20 ก.ค. 64
82
1