ประกาศผลผู้ชนะงานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมสลับการทำงานเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ภายในห้องคอนโทรลชั้น ๑๖ และ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0213)


15 Jul 64
36
1

64-0213 ประกาศผลผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 45,047.00 บาท
1 ครั้ง