ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0193)


30 Jun 64
23
1

64-0193 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64067198954
งบประมาณ 150,000.00 บาท
1 ครั้ง