ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0174)


28 Jun 64
73
1

64-0172.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64067099915
งบประมาณ 4,032,000.00 บาท
8 ครั้ง
2