ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการให้บริการสถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0137)


13 May 64
36
1

64-0137.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037606189
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
4 ครั้ง