ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟและปลั๊กไฟ สำหรับใช้งานภายในพื้นที่สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/64/0172


6 พ.ค. 64
34
1

64-0172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบประมาณ 15,300.00 บาท
2 ครั้ง
2