ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange TGIX) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0119)


27 เม.ย. 64
141
1

64-0119.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037406809
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
18 ครั้ง